GoldCarp  
 GoldCarp  •  Články  •  Fórum  •  Ke stažení  •  Odkazy  •  Časté otázky  •  Kontakt 
Přihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!
Menu
Translate
Meteo
EDC Facebook

Archív aktualit

Hlavní »» Carp DEAF maraton:

Obsah


CARP DEAF MARATON 2014
CARP DEAF MARATON 2014 - 41 hodin

Začátek závodu v 19:00 v pátek 30.5.2014 a konec závodu ve 12:00 v neděli 1.6.2014.

Místo
Podnovoveský rybník o rozloze 22 ha v obci Nová Ves (okres Český Krumlov) - sportovní rybolov provozuje obec Nová Ves. GPS poloha: 48°56'35.464"N, 14°15'34.761"E
www.podnovoveskyrybnik.unas.cz

Tým
Jednočlenný závodní tým. Závodu se účastní 17 týmů.

Pořadatel
Budějovický sportovní klub neslyšících zastoupený předsedou sportovního rybolovu panem Milanem Šťastným; E-mail: bskn.cbu@gmail.com

Přihlášky
Přihlášku je nutno odeslat na e-mail pořadateli (text s potvrzením účasti na závodech).

Startovné
Startovné je stanoveno na 700 Kč/tým. Přihlášení probíhá od 1.2.2014 do 15.3.2014. Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 17 přihlášených týmů. Tým musí do 14 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na bankovní účet organizátora (podrobnosti po písemném podání přihlášky) či hotově po individuální domluvě.
Startují pouze týmy, které odevzdaly přihlášku do mezního termínu a zaplatily zápisné (min. 50% ceny - tj. 350 Kč).

Losování a prezence
Prezence týmů proběhne v pátek 30.5.2014 od 17:30 do 18:00 hod u kiosku u Podnovoveského rybníka. Losování sektoru probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat po skončení losování.

Bodování
Boduje se každý ulovený kapr, amur a jeseter nad 40 cm, kdy se počítá kapr 1 cm = 1 bod, amur 1 cm = 2 body a jeseter 1 cm = 3 body. Bodování provádí rozhodčí, po změření a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků v saku je povoleno pouze do obodování úlovku.
Závodníci bojují o nejdelší rybu závodu, o umístění v sektoru a o umístění v celém závodu. Celkový součet délek ryb určuje pořadí vítězů. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově.

Lovný sektor
Každý tým vylosuje jedno místo vyznačené v terénu páskou. Závodní místa budou rozdělena do 3 sektorů (A,B,C) po 6 místech. Na vodě je sektor omezen přímkou - kolmicí k břehu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční páskou v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

Lov
Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu platného pro revír "Podnovoveský rybník", platného pro rok 2014. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu "Chyť a pusť".

Povolená technika lovu
Každý tým loví na maximálně 2 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže - průběžná montáž. Jako nástrahu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího tuto kontrolu. "Chytá se pouze ze břehu na odhoz!!!"

Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem, podložkou pod ryby, dezinfekcí a ekosakem či dostatečně velkým vezírkem.

Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele.
Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny budou první 3 týmy a nejdelší ulovená ryba.

Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení týmu ze závodu bez náhrady.
Výsledky:
Pořadí:

1. Mirek Tůma - CZ - délka v cm 1234 počet ryb 18
2. Saša Balent - SLOVINSKO - 804/10
3. Libor Sedlaček - CZ - 597/8
4. Franc Rozman - SLOVINSKO - 404/6
5. Francesco Mastropietro - ITALIE - 382/5
6. Zdeněk Prajs - CZ - 311/5
7. Vladimír Výrostek - CZ - 292/3 amur 2 b.
8. Bondar Sandor - RAKOUSKO - 224/3
9. Zdeněk Kalíšek - CZ - 216/3
10. Dragan Balan - SLOVINSKO - 138/2
11. Roman Zimmerhanzal - CZ - 128/2
12. Martin Plachý - CZ - 70/1
13. Jiří Dvořák - CZ - 68/1
14. Mario Ambrosi - ITALIE - 0
15. Klemo Žindar - SLOVINSKO - 0
16. Václav Smrž - CZ - 0

Saša Balent - SLOVINSKO - Největši kapr 88cm
Franc Rozman - SLOVINSKO - Nejrychlejší ryba


Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2014

CARP DEAF MARATON 2013
CARP DEAF MARATON 2013 - 41 hodin

Začátek závodu v 19:00 v pátek 31.5.2013 a konec závodu ve 12:00 v neděli 2.6.2013.Místo
Podnovoveský rybník o rozloze 22 ha v obci Nová Ves (okres Český Krumlov) - sportovní rybolov provozuje obec Nová Ves. GPS poloha: 48°56'35.464"N, 14°15'34.761"E

www.podnovoveskyrybnik.unas.cz


Tým
Jednočlenný závodní tým. Závodu se účastní 18 týmů.


Pořadatel
Milan Šťastný: e-mail: bskn.cbu@gmail.com


Přihlášky
Přihlášku je nutno odeslat na e-mail pořadateli (text s potvrzením účasti na závodech).


Startovné
Startovné je stanoveno na 650 Kč/tým. Přihlášení probíhá od 1.2.2013 do 15.5.2013. Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 18 přihlášených týmů. Tým musí do 14 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na bankovní účet organizátora(podrobnosti po písemném podání přihlášky) či hotově po individuální domluvě. Startují pouze týmy, které odevzdaly přihlášku do mezního termínu a zaplatily zápisné (min. 50% ceny - tj. 325 Kč).


Losování a prezence
Prezence týmů proběhne v pátek 31.5.2013 od 17:30 do 18:00 hod
u kiosku u Podnovoveského rybníka. Losování sektoru probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat po skončení losování.


Bodování
Boduje se každý ulovený kapr, amur a jeseter nad 40 cm, kdy se počítá kapr 1 cm = 1 bod, amur 1 cm = 2 body a jeseter 1 cm = 3 body. Bodování provádí rozhodčí, po změření a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků v saku je povoleno pouze do obodování úlovku.
Závodníci bojují o nejdelší rybu závodu, o umístění v sektoru a o umístění v celém závodu. Celkový součet délek ryb určuje pořadí vítězů. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově.


Lovný sektor
Každý tým vylosuje jedno místo vyznačené v terénu páskou. Závodní
místa budou rozdělena do 3 sektorů (A,B,C) po 6 místech. Na vodě je
sektor omezen přímkou ? kolmicí k břehu, v případě sporu rozhodne o
hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční páskou v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé.
Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.


Lov
Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu platného pro revír
"Podnovoveský rybník", platného pro rok 2013. Soutěžní pravidla mají
přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu "Chyť a pusť".


Povolená technika lovu
Každý tým loví na maximálně 2 pruty s koncovou udicí s jedním
jednoháčkem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v
případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže ? průběžná montáž. Jako nástrahu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího tuto kontrolu. "Chytá se pouze ze břehu na odhoz!!!"


Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem, podložkou pod ryby, dezinfekcí a ekosakem či dostatečně velkým vezírkem.


Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda
nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.


Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny budou první 3 týmy a nejdelší ulovená ryba.


Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení týmu ze závodu bez náhrady.

e-mail: bskn.cbu@gmail.com Bankovní spojení: IČO: 22712976
www.bskn-1955.com Česká spořitelna a..s. České Budějovice
číslo účtu: 0560356339/0800
Výsledky:
Výsledky - CARP DEAF MARATON 2013

Konajícího se ve dnech 31.5. - 2.6.2013 se zúčastnilo deset závodníků, devět z Čech a jeden z Rakouska.
Na Podnovoveský rybník, na kterém závody probíhaly, dorazili všichni účastníci včas. V 18 hodin tedy mohlo začít rozlosování čísel jednotlivých sektorů. V 19,00 hodin začal samotný závod. První úlovek vytáhl ve 21,25 hod Libor Sedláček a po něm ve 2,00 hodiny ráno Mirek Tůma. Pak už brali jeden kapr za druhým. V sobotu ve 22,00 hodin začalo pršet. Silný liják brzy začal zvedat hladinu rybníka. V noci drobné záplavy donutily dva závodníky (Romana Zimmerhanzla a jednoho rakouského kolegu) sbalit mokré věci a jet domů. Ostatní dospali ve stanu či v chatě. V 5,00 ráno nás vzbudili hasiči a požádali o přerušení závodu. Valila se na nás totiž voda z jedné z rozvodněné říčky. Ráno v 6,00 hodin byl tedy závod ukončen. Po rychlém sečtení výsledků došlo i na vyhlášení. První místo si zasloužil za osm kapřích úlovků Mirek Tůma (Chytiljsem). Ten získal rovněž i druhý pohár za největší úlovek. Na druhém místě skončil Libor Sedláček (Imothep) se dvěma ulovenými kapry a také si odnesl druhý pohár za nejrychlejší úlovek. Třetí místo patří Jiřímu Dvořákovi (Jetfish) za jednoho chyceného kapra.

Velmi děkujeme níže uvedeným sponzorům, díky nimž se mohl "CARP DEAF MARATON" konat. Je nám líto, že nebylo možné z důvodu špatného počasí pořídit reklamní fotografie.


Zúčastnil se:
1. Sandro Bondar Austria WIEN (PARO BAITS)
2. Milan Šťastný České Budějovice (MIKBAITS)
3. Roman Zimmerhanzel Protivín (NIKL)
4. Zdeněk Kalíšek České Budějovice (JET FISH)
5.Mirek Tůma Brno (CHYTILJSEM)
6. Libor Sedláček Frýdek-Místek (IMOTHEP BAITS)
7.Michal Ulman Hradec Kralové (LK)
8. Jiří Dvořák ZBECNO (JET FISH)
9. Roman Besik Jesenice u Rakovníka (MAXCARP)
10. Václav Smrž Beroun (LK)


Pořadí:
1. Mirek Tůma (Chytiljsem) - délka v cm 534 počet ryb 8
2. Libor Sedláček (Imothep baits) - 124/2
3. Jiří Dvořák (JET FISH) - 68/1
4. Roman Zimmerhanzel (NIKL) 0/0
5. Václav Smrž (LK) 0/0
6. Zdeněk Kalíšek (JET FISH) 0/0
7. Sandro Bondar (Paro baits) 0/0
8. Michal Ulman (LK) 0/0
9. Roman Besík (Maxcarp) 0/0
10. Milan Šťastný (Mikbaits) 0/0 odstoupil

Mirek Tůma - Největši kapr 71cm
Libor Sedláček - Nejrychlejší ryba

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2013

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2013

Výsledky - CARP DEAF MARATON 2013


GoldAktualit
Copyright: 2006 @ GoldCarp - Czech Republic :: Vzhled od Theme4u